Sunday, 4 December 2011

PEMULIHAN DALAM MATEMATIK

PEMULIHAN MATEMATIK

 • demi mencapai tujuan pengajaran dan  pembelajaran yang berkesan.
 • belum berjaya menguasai kemahiran selepas proses pengajaran guru dalam kelas. 
   • kelas biasa
   • kelas khas


FAKTOR-FAKTOR MASALAH PEMBELAJARAN

          Faktor peribadi
          Faktor kurang kecerdasan
          Faktor fizikal
          Faktor psikologi
          Kurikulum di sekolah tidak sesuai dengan perkembangan kognitif kanak-kanak.
          Strategi dan kaedah mengajar yang digunakan kurang sesuai diterima oleh pelajar.
          Bahan pelajaran yang disediakan kurang menarik minat.MASALAH-MASALAH MATEMATIK YANG BIASA DI BILIK DARJAH

 1. PraNombor
 2. Konsep Nilai Nombor
 3. Operasi tambah
 4. Operasi tolak
 5. Operasi darab
 6. Operasi bahagi
STRATEGI PENGAJARAN UNTUK KANAK-KANAK PEMULIHAN

 1. Kanak-kanak mempunyai pengalaman dan kebolehan yang berlainan.
 2. Pada peringkat awal pengenalan konsep nombor perlu menggunakan benda-benda sebenar.
 3. Lambang-lambang dan tanda-tanda matematik jangan diperkenalkan di peringkat awal.
 4. Kesediaan matematik.
MATLAMAT LINUS
 • Literasi ?
  • Celik Huruf
 • Numerasi
  • Celik Nombor

0 comments: