Sunday, 4 December 2011

PENGURUSAN KELAS DAN SISTEM FAIL

PENGENALAN
 1. Dalam Pendidikan Pemulihan Khas, Kelas Adalah Keperluan Asas Yang Utama.
 2.  Murid-murid Dibawa Ke Kelas Khas.
 3. Pengajaran Dan Pembelajaran Mengikut  Konsep Pemulihan.
TUJUAN

 •   MASA ,TENAGA DAN ALATAN DAPAT DIGUNAKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA
 •  MENGGUNAKAN SEGALA KEMUDAHAN
 • SUASANA PEMBELAJARAN YANG MENGGALAKKAN


CARA MENGADAKAN KELAS PEMULIHAN

Terdapat dua alternatif yang disyorkan :

 1.   Sekolah – sekolah yang mempunyai 2 kelas atau lebih bagi sesuatu darjah, murid-murid untuk kelas pemulihan bolehlah diambil dari kelas – kelas tersebut sekiranya bilangan murid pemulihan dalam sesuatu kelas itu hanya 3 atau 4 orang sahaja. Walau bagaimanapun jumlah murid bagi satu sesi pemulihan hendaklah tidak melebihi 15 orang.
 2. Sekolah – sekolah yang mempunyai 1 kelas sahaja bagi sesuatu darjah, murid-murid untuk kelas pemulihan boleh juga diambil dari darjah – darjah lain tetapi jumlahnya hendaklah tidak melebihi 15 orang.

 Jadual  Waktu  Guru  Kelas  Pemulihan:

 • Masa untuk mengajar   -   900  minit.
 • Masa untuk persediaan dan panduan   -   120  minit.
 • Masa luang ( free period ) sama seperti yang diberi kepada guru – guru yang lain di sekolah yang berkenaan. Contoh Cadangan Jadual Waktu Selepas Kemasukan Linus Tegar :
GURU GANTI :

Kelas Khas Pemulihan Tidak Boleh Ditutup TanpaMendapat Kebenaran Bertulis dari JabatanPelajaranCONTOH SUSUN ATUR KELAS PEMULIHAN SELEPAS NAIK TARAF


0 comments: