Sunday, 4 December 2011

STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS 2011

PENCALONAN :

- Murid yang tidak melepasi Ujian Pelepasan 2 KIA2M
-          Pencalonan murid boleh dibuat oleh:

# guru kelas/guru mata pelajaran
# guru besar
# ibubapa

-          Murid KIA2M yang telah berjaya dalam Ujian Pelepasan 1     atau 2 tidak boleh dicalonkan


PENGUMPULAN MAKLUMAT:

-          Maklumat peribadi dan prestasi murid dapat menolong guru pemulihan khas memahami murid yang dicalonkan dan membuat keputusan samada murid perlu mengikuti program pemulihan khas atau sebaliknya.
-          Maklumat tersebut boleh kita dapati dari:

a)  Guru Besar – berdasarkan rekod murid, pemerhatian dan perhubungan
b)  Guru Kelas – boleh menambah maklumat dengan mengambil tahu kehadiran, ketepatan masa kesekolah dan perhubungan dengan murid-murid lain.
c)  Ibubapa – boleh memberitahu tentang tingkahlaku umum, kegemaran dan perkara-perkara yang tidak digemari serta sikapnya terhadap pelajaran.

PENCALONAN MURID TAHUN 2 & TAHUN 1
- LINUS TEGAR -

PENGENDALIAN INSTRUMEN SARINGAN

          Tiga saringan mulai tahun 2010
          Saringan 1
                Untuk semua murid Tahun 1 - bulan Mac 2010
          Saringan 2
                Untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 1 - Jun 2010
          Saringan 3
                Untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 2 - September 2010
          Keputusan Saringan 3 (Tahun 3) dalam bulan September 2012 akan dijadikan ukuran pencapaian KPI.INSTRUMEN SARINGAN


l  Instrumen Saringan 1, Saringan 2 dan Saringan 3 mengukur konstruk yang sama
l  Item bagi setiap instrumen dibina berdasarkan kedalaman kandungan (depth of the content) yang akur dengan perkara yang dipelajari murid dalam tahun berkenaan. 

l  Semua instrumen Saringan LINUS dibina oleh LP tetapi proses saringan dilaksanakan oleh guru secara individu atau kumpulan kecil murid.
l  Proses saringan dilaksanakan secara standard dijalankan secara serentak terhadap semua murid dengan kaedah pengendalian dan jadual yang sama.
l  Proses saringan boleh dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran.
l  Ketiga-tiga saringan MESTI dilaksanakan oleh guru
l  Dokumen Saringan:

  1. Instrumen saringan; Instrumen Membaca
    ;  Instrumen Menulis
  1. Manual saringan; Instrumen Membaca
                                                               ; Instrumen Menulis
Proses
iii. Pentaksiran : Membaca (On going assessement)
                                                  : Menulis (Standardise)    
        JADUAL PELAKSANAAN CONTOH JADUAL WAKTU

0 comments: