Sunday, 4 December 2011

STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS 2011

PENCALONAN :

- Murid yang tidak melepasi Ujian Pelepasan 2 KIA2M
-          Pencalonan murid boleh dibuat oleh:

# guru kelas/guru mata pelajaran
# guru besar
# ibubapa

-          Murid KIA2M yang telah berjaya dalam Ujian Pelepasan 1     atau 2 tidak boleh dicalonkan


PENGUMPULAN MAKLUMAT:

-          Maklumat peribadi dan prestasi murid dapat menolong guru pemulihan khas memahami murid yang dicalonkan dan membuat keputusan samada murid perlu mengikuti program pemulihan khas atau sebaliknya.
-          Maklumat tersebut boleh kita dapati dari:

a)  Guru Besar – berdasarkan rekod murid, pemerhatian dan perhubungan
b)  Guru Kelas – boleh menambah maklumat dengan mengambil tahu kehadiran, ketepatan masa kesekolah dan perhubungan dengan murid-murid lain.
c)  Ibubapa – boleh memberitahu tentang tingkahlaku umum, kegemaran dan perkara-perkara yang tidak digemari serta sikapnya terhadap pelajaran.

PENCALONAN MURID TAHUN 2 & TAHUN 1
- LINUS TEGAR -

PENGENDALIAN INSTRUMEN SARINGAN

          Tiga saringan mulai tahun 2010
          Saringan 1
                Untuk semua murid Tahun 1 - bulan Mac 2010
          Saringan 2
                Untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 1 - Jun 2010
          Saringan 3
                Untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 2 - September 2010
          Keputusan Saringan 3 (Tahun 3) dalam bulan September 2012 akan dijadikan ukuran pencapaian KPI.INSTRUMEN SARINGAN


l  Instrumen Saringan 1, Saringan 2 dan Saringan 3 mengukur konstruk yang sama
l  Item bagi setiap instrumen dibina berdasarkan kedalaman kandungan (depth of the content) yang akur dengan perkara yang dipelajari murid dalam tahun berkenaan. 

l  Semua instrumen Saringan LINUS dibina oleh LP tetapi proses saringan dilaksanakan oleh guru secara individu atau kumpulan kecil murid.
l  Proses saringan dilaksanakan secara standard dijalankan secara serentak terhadap semua murid dengan kaedah pengendalian dan jadual yang sama.
l  Proses saringan boleh dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran.
l  Ketiga-tiga saringan MESTI dilaksanakan oleh guru
l  Dokumen Saringan:

 1. Instrumen saringan; Instrumen Membaca
    ;  Instrumen Menulis
 1. Manual saringan; Instrumen Membaca
                                                               ; Instrumen Menulis
Proses
iii. Pentaksiran : Membaca (On going assessement)
                                                  : Menulis (Standardise)    
        JADUAL PELAKSANAAN CONTOH JADUAL WAKTU

PEMULIHAN DALAM MATEMATIK

PEMULIHAN MATEMATIK

 • demi mencapai tujuan pengajaran dan  pembelajaran yang berkesan.
 • belum berjaya menguasai kemahiran selepas proses pengajaran guru dalam kelas. 
   • kelas biasa
   • kelas khas


FAKTOR-FAKTOR MASALAH PEMBELAJARAN

          Faktor peribadi
          Faktor kurang kecerdasan
          Faktor fizikal
          Faktor psikologi
          Kurikulum di sekolah tidak sesuai dengan perkembangan kognitif kanak-kanak.
          Strategi dan kaedah mengajar yang digunakan kurang sesuai diterima oleh pelajar.
          Bahan pelajaran yang disediakan kurang menarik minat.MASALAH-MASALAH MATEMATIK YANG BIASA DI BILIK DARJAH

 1. PraNombor
 2. Konsep Nilai Nombor
 3. Operasi tambah
 4. Operasi tolak
 5. Operasi darab
 6. Operasi bahagi
STRATEGI PENGAJARAN UNTUK KANAK-KANAK PEMULIHAN

 1. Kanak-kanak mempunyai pengalaman dan kebolehan yang berlainan.
 2. Pada peringkat awal pengenalan konsep nombor perlu menggunakan benda-benda sebenar.
 3. Lambang-lambang dan tanda-tanda matematik jangan diperkenalkan di peringkat awal.
 4. Kesediaan matematik.
MATLAMAT LINUS
 • Literasi ?
  • Celik Huruf
 • Numerasi
  • Celik Nombor

PENGURUSAN SISTEM FAIL

FAIL

 • Satu folder yang mengandungi surat atau lampiran.
 • Fail rasmi atau fail awam dapat didefinisikan sebagai ; Satu folder yang didaftarkan dalam mana surat-surat (lampiran-lampiran) disusun dengan cermat dan sistematik.

KEPERLUAN FAIL

 •    Merupakan alat perhubungan/komunikasi yang penting
 • Sumber mengurus maklumat Jabatan/Agensi Kerajaan
 • Membantu membuat keputusan/mengambil tindakan
 • Mengekalkan ingatan/bahan rujukan
 • Bahan bukti
 • Bahan Penyelidikan

                                               - Sejarah
                                               - Ekonomi
                                               - Kebudayaan
                                               - Perundangan
                                               - Dsbnya.

PENGGUNAAN KERTAS MINIT

1.            Setiap fail hendaklah dikepilkan dengan Kertas Minit
2.            Kertas Minit yang standard hendaklah digunakan
                 ( yang tertera tulisan Am 6 ).                                      
3.            Kegunaan :-
·         Mencatat surat-surat yang diterima dari luar jabatan
·         Mencatat salinan surat-surat jabatan.
KERTAS MINIT

  Merekodkan surat keluar dan masuk
  Surat masuk perlu ditulis dengan pen berwarna merah
  (1)          Surat bth. _____ drp. ______ dikdgn. Pd. __________
  (1)          Surat bth. _____ drp. ______ d/m pd. ____________
  (1)          Bil. ________drp. _______ bth._____d/m pd._______
  Surat keluar perlu ditulis dengan pen berwarna biru atau hitam.
  (2)          Surat bth. _______ d/m kpd. _______ pd. _________
  (2)          Bil. ________ kpd. _______ bth. _____ d/h pd. _____
  Menulis arahan-perhubungan bertulis di antara pegawai bawahan atau ke pegawai atau bahagian ke bahagian.CONTOH :PENGURUSAN KELAS DAN SISTEM FAIL

PENGENALAN
 1. Dalam Pendidikan Pemulihan Khas, Kelas Adalah Keperluan Asas Yang Utama.
 2.  Murid-murid Dibawa Ke Kelas Khas.
 3. Pengajaran Dan Pembelajaran Mengikut  Konsep Pemulihan.
TUJUAN

 •   MASA ,TENAGA DAN ALATAN DAPAT DIGUNAKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA
 •  MENGGUNAKAN SEGALA KEMUDAHAN
 • SUASANA PEMBELAJARAN YANG MENGGALAKKAN


CARA MENGADAKAN KELAS PEMULIHAN

Terdapat dua alternatif yang disyorkan :

 1.   Sekolah – sekolah yang mempunyai 2 kelas atau lebih bagi sesuatu darjah, murid-murid untuk kelas pemulihan bolehlah diambil dari kelas – kelas tersebut sekiranya bilangan murid pemulihan dalam sesuatu kelas itu hanya 3 atau 4 orang sahaja. Walau bagaimanapun jumlah murid bagi satu sesi pemulihan hendaklah tidak melebihi 15 orang.
 2. Sekolah – sekolah yang mempunyai 1 kelas sahaja bagi sesuatu darjah, murid-murid untuk kelas pemulihan boleh juga diambil dari darjah – darjah lain tetapi jumlahnya hendaklah tidak melebihi 15 orang.

 Jadual  Waktu  Guru  Kelas  Pemulihan:

 • Masa untuk mengajar   -   900  minit.
 • Masa untuk persediaan dan panduan   -   120  minit.
 • Masa luang ( free period ) sama seperti yang diberi kepada guru – guru yang lain di sekolah yang berkenaan. Contoh Cadangan Jadual Waktu Selepas Kemasukan Linus Tegar :
GURU GANTI :

Kelas Khas Pemulihan Tidak Boleh Ditutup TanpaMendapat Kebenaran Bertulis dari JabatanPelajaranCONTOH SUSUN ATUR KELAS PEMULIHAN SELEPAS NAIK TARAF